โกกิ เป็นผู้ผลิตแป้งทอดเทมปุระ ที่ดำเนินการโดย บริษัท มาลินีฟูดโปรดักส์ จำกัด ที่ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 32 ปี ก่อตั้งเมื่อปี 2521 โดยนางมาลินี ชมเชิงแพทย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 2,000,000 บาท โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน จนกระทั่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมที่สะอาดปลอดภัย ตรงตามเทศบัญญัติการประกอบอาหารเพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นที่นิยม และยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการขยายตัว ร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากผลิตภัณฑ์โกกิเป็นแป้งทอดเทมปุระชนิดแรกที่เปิดตลาดแป้งทอดกรอบในประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงติดปากผู้บริโภคเสมือนเป็นชื่อสามัญที่ใช้ในการเรียกแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปว่า “โกกิ” แทนแป้งเทมปุระทอดกรอบ

 

ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ บริษัท มาลินีฟูดโปรดักส์ จำกัด 400/58-59 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 และดำเนินการโรงงานผลิต นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท เอ็มแอนด์อาร์แลบเบอราทอรี่ จำกัด เลขที่ 1/29 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 บนพื้นที่ไร่ 500 ตารางเมตร คนงานทั้งสิ้นประมาณ 100 คน และใช้เครื่องจักรในการผสมแป้ง และบรรจุหีบห่อแบบอัตโนมัติที่ทันสมัย ประกอบกับเครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ

เรายังมีรถขนส่งขนาดใหญ่ รวมถึงวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพ และระบบการผลิตแบบสายพาน (ASSEMBLY LINE) เพื่อความต่อเนื่องของการผลิต ภายใต้ระบบการบริหารสินค้าคงคลังแบบ (JUST IN TIME) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการควบคุมสินค้าคงคลัง และการบริหารต้นทุนการผลิต ซึ่งทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การควบคุมจากวิศวกรการผลิตอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือว่าเป็นการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล กระบวนการผลิตเน้นเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยพนักงานและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องที่เข้าไปในบริเวณการผลิตทุกคนต้องปฎิบัติตามขั้นตอนกฎระเบียบที่กำหนดสุขอนามัยตามมาตรฐานสากลโดยใส่ชุดของโรงงาน ซึ่งเป็นชุดสีขาว และต้องสวมหมวกเพื่อป้องกันเส้นผมร่วงหล่นและสิ่งปนเปื้อนลงไปในผลิตภัณฑ์ และผ่านกระบวนการต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ก่อนส่งถึงผู้บริโภค


 

ผลงานที่เป็นตำนานของบริษัท (Company Legacy)

2525 ผลิตภัณฑ์แป้งโกกิได้รับใบประกาศนียบัตร "เชลล์ชวนชิม" จาก ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
2529 ได้รับรางวัลในฐานะผู้ผลิตสินค้าไทยดีเด่น จากสมาคมนิยมไทย
ได้รับรางวัล World Selection To Commercial and Export Merit ในงาน International Food Award ครั้งที่ 9 จากกลุ่มประเทศ AFRO-ARAB
2530 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
ได้รับรางวัล Europe Award ปี 2530 ประเทศฝรั่งเศส
ได้รับรางวัล America Award ปี 2530 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2531 ได้รับรางวัล Inter Asian Award ที่ประเทศฮ่องกง
2532 ได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจากกระทรวงสาธารณสุข
2545 ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP จาก Camden & Chorleywood Food Research Assiciated Group จากประเทศอังกฤษ ร่วมกับสถาบันอาหาร

 


     131717 users visited  and 1 user online  
Copyright(C)2008 M&R Laboratory Co., Ltd.. All rights reserved.